OBCHODNÍ PODMÍNKY

 OBCHODNÍ PODMÍNKY

 

PROSIM O PŘEČTENÍ TECHTO OBCHODNÍCH PODMÍNEK DĚKUJI

Kupující je povinnen uhradit do 5pracovních dnů od obdržení platebních údajů (do 5prac.dnů připsané včetně dne ,kdy jste obdrželi plat.údaje )pokud tak neučiní jeho objednávka bude automaticky stornována  !!!

NENÍ MOŽNÉ PŘI NEDODRŽENÍ DOBY NA UHRAZENÍ BLOKOVAT SLÍBENÝ TERMÍN DODÁNÍ (TO PLATÍ I U OBJEDNÁVEK PŘES SZ NA FACEBOOKU )

 

 

Způsoby plateb

 1. předem převodem na účet
 2. částečná dobírka (dobírka+ poštovné předem na účet )zbytek na dobírku
 3. při osobním odběru úhrada přadem na účet

Dodací podmínky

Dodávky výrobky  budou dle dostupnosti produktů a provozních možností prodávajícího realizovány v co nejkratším termínu, obvykle jsou vyexpedovány dle infa u výrobku(Je-li doba dodání delší než je uvedená u produktu je AKTUALIZOVANÁ NA ÚVODNÍ STRNĚ ESHOPU.  Místo odběru je stanoveno na základě objednávky kupujícího. Za splnění dodávky se považuje dodání předmětu na uvedenou adresu.

Dopravu na adresu určení zajišťuje prodávající. Zásilka se zbožím objednaný přes eshop standardně obsahuje daňový doklad (PARAGON ).Objednávky přes sz na facebooku obsahují fakturu na vyžádání klientem .(KLIENT SI O PARAGON NAPÍŠE VE ZPRÁVĚ PRI VYTVÁŘENÍ OBJEDNÁVKY )

Zboží dopravíme po celé České republice. Náklady na dopravu zboží rozlišujeme podle zvoleného způsobu dodání(JE POTŘEBA POČÍTAT ŽE DODÁNÍ TRVÁ 1-5 PRACOVNÍCH DNU DLE PODMÍNEK POŠTY )

1. Osobní odběr - zdarma ZBOŽÍ JE VŠAK NUTNÉ UHRADIT PŘEDEM NA ÚČET

2. Česká pošta od 60-100kč platka předem na účet

3. Česká pošta od 110-130kč při platbě na částečnou  dobírku ( poštovné+dobírka předem na účet zbytek v dobírce)

4.POŠTA ZDARMA při objednávce nad 2000kč do ČR

NAD 5000KČ DO SR

Zásilky mimo území ČR

Slovensko

Poštovné bude počítáno individuelně.

OBCHODNÍ PODMÍNKY

Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě cepickovanipaja.wbs.  nebo přes náš facebook Haissová pája .  Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího (výrobce , dodavatel) a kupujícího (zákazník, spotřebitel). Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. Je-li smluvní stranou spotřebitel, řídí se vztahy, které neupravují tyto obchodní podmínky, občanským zákoníkem (č. 40/1964 Sb.) a zákonem o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.). Je-li smluvní stranou podnikatel, řídí se vztahy, které neupravují tyto obchodní podmínky a které se vztahují na podnikatele, obchodním zákoníkem, č. 513/1991 Sb., vše ve znění novel.

Vymezení pojmů

 1. „Spotřebitelská smlouva“ je smlouva kupní, smlouva o dílo, případně jiné smlouvy, pokud smluvními stranami jsou na jedné straně spotřebitel a na druhé straně dodavatel.
 2. „Prodávající“ je fyzická osoba Pavlína Haissová ,IČO:04061721 která při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní podnikatelské činnosti a dodává kupujícímu výrobky nebo poskytuje služby.
 3. Zákazníkem tohoto internetového obchodu je „Kupující“. Vzhledem k platné právní úpravě se rozlišuje kupující, který je spotřebitelem a kupující, který spotřebitelem není.
 4. „Kupující spotřebitel“ nebo jen „Spotřebitel“ je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti.
 5. „Kupující, který není spotřebitel“, je podnikatel, který nakupuje výrobky či užívá služby za účelem svého podnikání s těmito výrobky nebo službami. Tento kupující se řídí obchodními podmínkami v rozsahu, které se ho týkají a obchodním zákoníkem.

Informace o uzavřené kupní smlouvě

Uzavřením kupní smlouvy kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami a reklamačním řádem a že s nimi souhlasí. Na tyto obchodní a reklamační podmínky je kupující dostatečným způsobem před vlastním uskutečněním objednávky upozorněn a má možnost se s nimi seznámit. Tyto obchodní a reklamační podmínky tvoří nedílnou součást uzavřené smlouvy.

Uzavřená smlouva je prodávajícím archivována za účelem jejího úspěšného splnění a není přístupná třetím stranám. Informace o jednotlivých technických krocích vedoucí k uzavření smlouvy jsou patrné z procesu objednávání v našem internetovém obchodě a kupující má možnost před vlastním odesláním objednávky je zkontrolovat a případně opravit. Tyto obchodní podmínky, stejně jako reklamační řád, jsou zobrazeny na webových stránkách našeho internetového obchodu a je tak umožněna jejich archivace a reprodukce kupujícím.

Kupní smlouva

Objednávka kupujícího je návrhem kupní smlouvy a samotná kupní smlouva je uzavřena momentem doručení závazného souhlasu kupujícímu s tímto jeho návrhem (závazným potvrzením objednávky ze strany prodávajícího). Od tohoto momentu mezi kupujícím a prodávajícím vznikají vzájemná práva a povinnosti.

Uzavřením kupní smlouvy je kupující vázán obchodními podmínkami a kupující s nimi vyjadřuje souhlas. Kupující je na tuto skutečnost dostatečným způsobem upozorněn před odesláním své objednávky.U objednávek přes facebook Haissová pája přes zprávu bude odkaz na tyto obchodní podmínky odeslán kupujícímu spolu s plateními údaji. U objednávek přes facebook Haissová pája je závazným potvrzením objednávky zaslání adresy a telefoního čísla kupujícího prodejci , v opačném případě nelze po kupujícím vymáhat vázanost těmito obchodními podmínkami.

Odpovědnost za vady zboží (záruka, rozpor s kupní smlouvou)

Kupující je před prvním použitím povinen prostudovat záruční podmínky včetně návodu na údržbu (tyto podmínky a návody na údržbu jsou k přečtení zdehttp://cepickovanipaja.wbs.cz/JAK-SE-STARAT-O-NASE-PRODUKTY-.html a následně se těmito informacemi důsledně řídit, v opačném případě se vystavuje nebezpečí, že svým nesprávným užíváním věc poškodí a nebude moci vzniklou vadu uplatnit v rámci svého práva plynoucího z odpovědnosti za vadu. Záruční doba začíná běžet převzetím věci kupujícím.

Kupující  je povinen prohlédnout zboží bezprostředně při jeho převzetí.Pokud se jedná o výrobek vyrobený na zakázku(dle rozměru nositele a real neho věku  dodaných kupujícím  )je povinen neprodleně po převzetí výrobek přeměřit a pokud rozměry neodpovídají rozměrům které zaslal kupující informovat prodávajícího do 3 pracovních dnu.U cepicek zimnich z kategorie(ZIMNI CEPICKY ,SADYS SATKEM ZIMA,SADY ZIMA SE SALOU A KULISCI )je vzdy obvod i hloubka o 1.5-2cm vetsi kvuli sile materialu je to proto ze cepicku merime z venci tudis v realu vnitrni rozmer je spravny pokud je u cepicky usatky jeste zavazovani navic vnitrni vnejsi rozmer je o 2-4cm vetsi  .Pokud budou rozměry správné ale i tak nebude čepička sedět(špatně změřený nositel výrobku kupujícím ) nebude tato skutečnost braná jako důvod reklamace a oprava a poštovné bude na náklady kupujícího a dobu opravy a dodání určuje výrobce.

Objednání produktu univerzálního podle věku nositele rozmezí např. velikost 12-18m(47-49cm) (bez poslání realných rozměru a veku nositele např . 47/34cm vek 14měsícu) u takto vytvořených objednávek výrobce/prodávající neručí , že bude taková čepička 100% sedět na každého nositele v daném věkovém rozmezí tudíš to není důvodem reklamace a oprava a poštovné bude hrazeno kupujícím a dobu opravy a dodání zpět ke kupujícímu určuje výrobce/prodejce .

Pokud je zjištěno poškození, vyhotoví se záznam o poškození a prodávající je povinen poskytnout přiměřenou slevu z dodávky nebo dodat jiný bezvadný výrobek. Pozdější reklamace mechanického poškození výrobku již není možné uznat. Spotřebitel by ve vlastním zájmu měl tyto kroky učinit také, vyhne se tak pozdějším problémům plynoucích z odpovědnosti za vady, které vznikly v důsledku přepravy (mechanické poškození).

Záruční práva

Při prodeji spotřebního zboží je zákonná záruční doba 24 měsíců, může však být prohlášením v záručním listě stanovená delší. V případě prodloužené (smluvní) záruky prodávající v záručním listě určí podmínky a rozsah prodloužené záruky. Záruka se nevztahuje na běžné opotřebení věci (nebo jejích částí) způsobené používáním. Kratší životnost výrobku nelze tedy považovat za vadu a nejde ani reklamovat. Na žádost spotřebitele je prodávající povinen poskytnout záruku písemnou formou (záruční list). Pokud je poskytována delší než zákonná záruka, prodávající určí podmínky a rozsah prodloužení záruky formou prohlášení v záručním listě.

Záruční doba začíná běžet převzetím věci kupujícím.

Práva vyplývající ze záruky

Spotřebitel při uplatnění záruky má:

 • jde-li o vadu odstranitelnou,a způsobenou výrobcem (například chybí část výrobku ...) právo na bezplatné, řádné a včasné odstranění vady, právo na výměnu vadného zboží nebo vadné součásti, není-li to vzhledem k povaze vady neúměrné, a není-li takový postup možný, právo na přiměřenou slevu z kupní ceny nebo odstoupit od kupní smlouvy
 • jde-li o vadu neodstranitelnou bránící řádnému užívání zboží,nezpůsobenou výrobcem (např zaslání špatných nebo žádných požadovaných rozměru) právo na výměnu vadného zboží nebo odstoupit od kupní smlouvy
 • jde-li o vady odstranitelné vyskytující se ve větším počtu nebo opakovaně a bránící řádnému užívání zboží, právo na výměnu vadného zboží nebo odstoupit od kupní smlouvy
 • jde-li o jiné vady neodstranitelné a nepožaduje-li výměnu věci, právo na přiměřenou slevu z kupní ceny nebo odstoupit od kupní smlouvy

Rozpor s kupní smlouvou

Pokud se vada projeví v prvních 6 měsících od převzetí plnění, považuje se za vadu, která existovala již v době převzetí věci, pokud se neprokáže opak či to neodporuje povaze věci. V případě, že věc při převzetí kupujícím není ve shodě s kupní smlouvou (tzv. rozpor s kupní smlouvou), má kupující právo na to, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu věc uvedl do stavu odpovídajícího kupní smlouvě, a to podle požadavku kupujícího buď výměnou věci, nebo její opravou; není-li takový postup možný, může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny věci nebo od smlouvy odstoupit. To neplatí, pokud kupující před převzetím věci o rozporu s kupní smlouvou věděl nebo rozpor s kupní smlouvou sám způsobil. V případě rozporu zboží se smlouvou má spotřebitel nárok na tzv. zjednání nápravy a to:

 1. bezplatným uvedením spotřebního zboží do stavu odpovídajícího smlouvě prostřednictvím opravy
 2. přiměřeným snížením kupní ceny
 3. náhradním dodáním zboží
 4. odstoupením od smlouvy

Spotřebitel nejprve může požadovat u prodávajícího bezplatnou opravu nebo bezplatné náhradní dodání spotřebního zboží. Pokud volbu spotřebitele nebude možné splnit, může požadovat přiměřenou slevu nebo od smlouvy odstoupit.

Způsob uplatnění a vyřízení reklamace

Reklamace (uplatnění odpovědnosti za vady) bude vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30ti kalendářních dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající s kupujícím nedohodne jinak. Po uplynutí této lhůty má spotřebitel stejná práva, jako by se jednalo o vadu, kterou nelze odstranit. Práva z odpovědnosti za vady se uplatňují u prodávajícího, u kterého byla věc zakoupena. Pokud budete mít dotaz ohledně vaší reklamace obradˇte se   na náš email: pajar6@seznam.cz  V případě oprávněné reklamace má zákazník právo na náhradu nákladů (zejména poštovného) v nutné výši. V případě neoprávněné reklamace nemá spotřebitel nárok na náhradu svých nákladů spojených s vyřízením reklamace a je povinen nahradit výrobci náklady na opravu a poštovné na neoprávněnou reklamaci .

Reklamační protokol

Prodávající vydá spotřebiteli písemné potvrzení o tom, kdy spotřebitel uplatnil reklamaci, co je jejím obsahem a jaký způsob jejího vyřízení požaduje. Dále prodávající vydá spotřebiteli potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace.Pro případ zamítnuté reklamace prodávající spotřebiteli vydá písemné odůvodnění tohoto zamítnutí. Doporučujeme kupujícímu si tato potvrzení uchovávat po dobu platnosti záruky.

Právo spotřebitele odstoupit od smlouvy

Pokud je kupní smlouva uzavřena pomocí prostředků komunikace na dálku e-mail:pajar6@seznam.cz,přes eshp www.cepickovanipaja.wbs.cz nebo přes facebook zprávu  má Kupující v souladu s § 53 odst. 7 občanského zákoníku právo odstoupit od smlouvy do 14 dní od převzetí zboží. V takovém případě Spotřebitel kontaktuje prodávajícího a nejlépe písemně uvede, že odstupuje od smlouvy s uvedením data nákupu a čísla účtu pro vrácení peněz (případně poštovní adresy při požadavku vrácení platby poštovní poukázkou), identifikace kupujícího, respektive je možné uvést také číslo objednávky.

Pozn.: Odstoupení od smlouvy musí být doručeno nejpozději poslední den 14ti denní lhůty.

Zboží, které budete v rámci odstoupení od smlouvy odesílat zpět na naši adresu, nesmí jevit známky používání, musí být nepoškozené a nejlépe s kopií dokladu o koupi. Neposílejte zboží na dobírku, doporučujeme Vám zboží posílat jako rekomando .

Při splnění všech výše uvedených podmínek pro vrácení zboží Vám peníze za zboží zašleme převodem na Váš účet a to nejpozději do 10 pracovních dnů po fyzickém obdržení zboží. Nejpozději však do 30 dnů od doručení odstoupení od smlouvy. Prodávající může v souladu s § 53, odst. 10 občanského zákoníku vůči kupujícímu požadovat náhradu skutečně vynaložených nákladů spojených s vrácením zboží

 

 

 

Kupující/spotřebitel nemůže odstoupit od smluv

 • na dodávku zboží nebo služeb, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli dodavatele
 • na dodávku zboží upraveného podle přání spotřebitele(zboží vyrobeneé na míru neboli dle zaslaných rozměru  nebo pro jeho osobu, jakož i zboží, které podléhá rychlé zkáze, opotřebení nebo zastarání
 • jde-li o zboží, které pro svůj charakter nemůže být vráceno

Odstoupení od smlouvy ze strany prodávajícího

Prodávající si vyhrazuje právo zrušit objednávku nebo její část v těchto případech:

 1. zboží se již nevyrábí nebo nedodává
 2. výrazným způsobem se změnila cena dodavatele zboží
 3. kupující neuhradí zboží do 5 pracovních dnu včetně dne kdy kupující obdržel platební údaje ( 5pracovní den bude částka připsaná na účte výrobce/prodejce )

V případě, že tato situace nastane, prodávající bude neprodleně kontaktovat kupujícího za účelem dohody o dalším postupu. V případě, že kupující zaplatil již část nebo celou částku kupní ceny, bude mu tato částka převedena zpět na jeho účet nebo adresu v nejkratším možném termínu.

Platební podmínky

Cena sjednaná v kupní smlouvě je pro obě strany závazná a nelze ji jednostranně měnit. Prodávající si však vyhrazuje právo změny ceny v případě, že se výrazným způsobem změnila cena dodavatele zboží. V případě, že tato situace nastane, prodávající bude neprodleně kontaktovat kupujícího za účelem dohody o dalším postupu, přičemž kupující je oprávněn od smlouvy odstoupit. V případě, že kupující zaplatil již část nebo celou částku kupní ceny, bude mu tato částka převedena zpět na jeho účet nebo adresu v nejkratším možném termínu.

Ochrana osobních údajů

Pavlína Haissová jako provozovatel cepickovanipaja.wbs.cz se zavazuje :

Respektujeme Vaše soukromí a dodržujeme zákon č.101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů a informací. Abychom Vám mohli nabídnout naše služby, potřebujeme znát některá Vaše osobní data. Veškeré údaje získané od zákazníků jsou užívány výhradně pro vnitřní potřebu obchodu a nejsou poskytovány třetím osobám. Výjimku představují externí přepravci, kterým jsou osobní údaje předávány v minimálním rozsahu, které jsou nutné pro bezproblémové doručení zboží

 

TOPlist